Oferta

Materiały budowlane

Z gliny wyrabia się wiele elementów do wznoszenia ścian. Ze względu na swą budowę podzielić je można na pełne i drążone.
Pełne zazwyczaj nie mają otworów, a jeśli już, to nie przekraczają one 15% powierzchni ich podstawy.
Drążone zawsze mają otwory, których udział stanowi 15-60% w stosunku do powierzchni podstawy.

Pełne to cegły budowlane, drążone zaś to pustaki, cegły modularne, kratówki oraz dziurawki. więcej >>

cegla

 • Wymiary: 250x120x65
 • Zużycie materiałów: na 1m2 muru bez tynku 51szt. cegły pełnej dla muru o grubości 12cm.
 • Zastosowanie: Przeznaczona do wznoszenia ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, ścian podziemnych, przewodów kominowych, sklepień itp.
 • Cena: pod nr. tel. 34 365 92 16

cegla

 • Wymiary: 288x188x188
 • Zużycie materiałów: na 1m2 muru 25szt. pustaka max dla muru o grubości 28,8cm.
 • Zastosowanie: Przeznaczona do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych, nośnych i samonośnych.
 • Cena: pod nr. tel. 34 365 92 16

cegla

 • Wymiary: 288x120x188
 • Zużycie materiałów: na 1m2 muru 17szt.
 • Zastosowanie: Przeznaczona do wykonywania murów konstrukcyjnych, ścian osłonowych, ścian wypełniających, ścianek działowych.
 • Cena: pod nr. tel. 34 365 92 16

cegla

 • Wymiary: 288x88x188
 • Zużycie materiałów: 43szt. na 1mmuru o grubości 28.8cm 17szt.na 1m2 muru ogrubości 8,8cm.
 • Zastosowanie: Przeznaczona do wykonywania warstwy zewnętrznej, osłony izolacji termicznej ściany, ścian działowych.
 • Cena: pod nr. tel. 34 365 92 16

cegla

 • Wymiary: 195x300x220, 195x300x200, 195x300x1800
 • Zużycie materiałów: 43szt. na 1m2 muru o grubości 28.8cm 14szt.na 1m2 muru ogrubości 8,8cm.
 • Zastosowanie: Jako stropy międzykondegnacyjne oraz stropodachy we wszelkiego rodzaju bydynkach mieszklnych, gospodarczych, przemysłowych.
 • Cena: pod nr. tel. 34 365 92 16